Ulice na slovo r, Dubrovnik

Rabljanina, Ivana
Račića, Iva
Radnička
Rajčevića, Gabra
Ranjine, Dinka
Rendića, Ivana
Restićeva
Ribarnica
Riječka
Rogovskog, Ludmila
Rožatska
Rudenjaka, Pera