Ulice na slovo p, Dubrovnik

Palića, Đura
Paljetka, Vlaha
Palmotićeva
Park Baltazara Bogišića
Park Luja Šoletića
Park nevinih žrtava rata
Pečarica
Peline
Pelješka
Perića, Maria
Perice, Padre
Petilovrijenci
Petra Krešimira IV.
Pijevorska
Pionirska
Placa
Platska
Plovani skalini
Pobijana
Pobreška
Podgorska
Poljana dr. Vinka Foretića
Poljana Marina Držića
Poljana Mrtvo Zvono
Poljana Paska Miličevića
Poljana Ruđera Boškovića
Pomoraca
Ponta
Porporela
Postranjska
Pracata, Miha
Pred dvorom
Prelazna
Preradovića, Petra
Prešerna, Franca
Pridvorska
Prijeko
Primorska
Privežna
Prožurska
Pupačića, Josipa
Put iza Grada
Put od Bosanke
Put Republike
Puzljiva