Ulice na slovo o, Dubrovnik

Obala Stjepana Radića
Obodska
Obuljenska
Od Babina Kuka
Od Batale
Od borova
Od čempresa
Od Domina
Od gaja
Od Gale
Od Gorice
Od Gradca
Od greba žudioskih
Od Hladnice
Od Kaštela
Od Kolorine
Od Križa
Od Margarite
Od Maslinate
Od Montovjerne
Od Nuncijate
Od Puča
Od Pustijerne
Od Rupa
Od Sigurate
Od Škara
Od Šorte
Od Srđa
Od Svetog Mihajla
Od Tabakarije
Oraška
Orsatova
Ošljenska
Osojnička