Ulice na slovo l, Dubrovnik

Lapadska obala
Lastovska
Lazarina
Liechtensteinov put
Lisinskog, Vatroslava
Ljubičića, Nikše
Lokrumska
Lopudska
Lovrina, Vicka
Lučarica
Lucića, Hanibala
Lukarevića, Jakova
Luža