Ulice na slovo b, Dubrovnik

Baburice, Paska
Bakića, Pera
Bana Josipa Jelačića
Bandureva
Banjska
Barca, Antuna
Basarićeka, Đura
Beatovića, Pera
Beljavi, Đura
Beritića, Lukše
Berse, Josipa
Biokovska
Blatska
Blažića, Marijana
Bogišića, Baltazara
Bokeljska
Bosanka
Bošković, Anice
Boškovićeva
Božidarevića, Nikole
Braće Andrijića
Brdasta
Brgatska
Brsalje
Brsečinska
Budaka, Mile
Budmani, Pera
Budvanska
Buića
Bukovca, Vlaha
Bunićeva poljana
Bušića, Bruna